Loadcell GDD Mettler Toledo

Thông số cơ bản của GDD Powercell: Mức tải: 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn Ứng dụng loadcell cân ô tô điện tử Thiết kế chân tự lựa, chén trên và dưới khác nhau Chiều cao tương tự PDX Powercell: Tiêu chuẩn Phê duyệt Toàn cầu : OIML C3 , NTEP IIIL 10.000d Mạng vùng … Đọc tiếp

0963 966 866
Call Now Button